strona główna
Moje piękne oczy
  

SZUKAJ:

Stwierdzono niską szkodliwość dla zdrowia emitowanych przez monitor promieni – rentgenowskich, podczerwonych, niskoczęstotliwościowych, ultrafioletowych.

Jednak w czasie pracy przy monitorze, często codziennej oraz wielogodzinnej, oko człowieka przez wiele godzin akomoduje na taką samą odległość i mięśnie gałki ocznej (tak samo jak inne mięśnie ciała człowieka) w warunkach tak statecznej pracy, tracą swoją elastyczność, a co za tym idzie i sprawność . Z biegiem czasu człowiek więc stwierdza pogorszenie wzroku. Nie jest ono jednak skutkiem zmian anatomicznych oka, tzn. zmian krzywizny oka, wydłużenia lub skrócenia gałki ocznej, ale wynika z upośledzenia sprawności mięśni oczu.

 Ludzie noszący okulary korekcyjne mogą odczuwać większy dyskomfort w pracy przy komputerze. Jedną z głównych przyczyn dyskomfortu jest wada wzroku, którą lekarz okulista określa dla dwóch odległości do dali (...) i do bliży (30 – 40 cm). Niestety ani w pierwszym, ani w drugim przypadku nie odzwierciedla to warunków pracy przy komputerze, gdyż odległość oka od monitora wynosi od 50 – 80 cm. Kolejne utrudnienie w pracy z komputerem to zwiększona ilość refleksów i odbić światła jaka powstaje na powierzchni soczewek, a także nie ergonomiczna pozycja głowy co powoduje bóle karku i głowy.
Ponadto mruganie staje się rzadsze a oko suche i podrażnione.

Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

1.Sprawdzić u specjalisty ostrość widzenia na odpowiednią odległość (wg warunków jakie mamy w pracy).
2.Jeśli potrzebujemy okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze to muszą one koniecznie posiadać powłoki antyrefleksyjne likwidujące szkodliwe i męczące odbicia światła.
3. Wskazane są przerwy dla zmniejszenia napięcia mięśni ocznych, np. co godzinę spoglądanie w dal przez okno.

W źle dobranych okularach, Twoje oczy męczą się i pogarszają Twoją wadę wzroku.SPECJALNE SOCZEWKI DO PRACY PRZY KOMPUTERZE ZAPEWNIAJĄ DOSKONALE OSTRE WIDZENIE MONITORA, KLAWIATURY JAK I PRZEDMIOTÓW W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU, ZAPEWNIAJĄC PRZY TYM ERGONOMICZNĄ POSTAWĘ I NATURALNE USTAWIENIE GŁOWY.

Koniec z dostosowywaniem ustawienia głowy, żeby wreszcie złapać odpowiedni kąt patrzenia!!!